Hangi tedavileri yaptırabilirsiniz?

Dental sağlık turizminde ön plana çıkan tedaviler genel olarak Protezler başlığı altında toplanabilir. Bunun en önemli nedeni, gelişmiş ülkelerde porselen ve dental impantların maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Avupadaki eşdeğer kalite ve estetikte bir tedavi maliyetinden çok daha düşük bir maliyetle, Mersin Akamer’de hem dişinizi yaptırır, hem de tatilinizi yapabilirsiniz.

Protezler sabit ya da hareketli olabilirler. Koşullar el veriyorsa, sabit tedaviler öncelikle tercih edilmesi gereken protez çeşitleridir. Sabit protetik restorasyonlarda günümüzde porselenler kullanılmaktadır. Porselenler kendi içinde birkaç sınıfa ayrılabilirler. Mevcut ağız ve çene yapısı, destek dişlerin durumu, sayısı, diş çevre dokularının durumu, hastanın yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik, sosya-kültürel düzeyi, hastanın estetik beklentileri gibi faktörler yapılacak porselen türünü belirleyen en önemli faktörlerdir.

Metal desteksiz full seramik kronlar, alumina proselenler, porselen laminalar, zirkonya destekli porselenler estetik olarak ön plana çıkan türlerdir.

Akamer DENTAL Turizm

Sağlık Turizmi; kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir. Tedavi amacı ile belirli bir zaman için yer değiştiren insanlar, gittikleri yerlerde konaklama, beslenme, tedavi uygulaması, dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılamaktalar.Bu olay günümüzde sağlık turizmi olarak adlandırılan önemli bir turizm türünü oluşturmuştur.

Sağlık turizmi hastaların ve hasta ailelerinin rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekleri sunmayı hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerdeki eğitim ve refah seviyesinin yüksek olmasına paralel olarak sağlık hizmetleri sunumu da yüksek maliyetli olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun sağlık ihtiyaçları ve sağlık giderlerinin payı her geçen gün artmaktadır. Sosyal güvenlik maliyetlerinin artan giderleri sosyal güvenlik kurumlarını zorlamaktadır. Bu sıkıntıları aşmak için, gelişmiş ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları ve özel sigorta kurumlarının kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yaparak sağlık hizmetlerini düşük maliyetli alma çabaları görülmektedir. Son yıllarda, ülkemizin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990’lı yıllar sonrasında ülkemizde kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek düzeyde özellikle büyük illerde özel sağlık kuruluşları artmaya başlamıştır. Ayrıca, ülkemizin coğrafi konumu ve sağlık sektöründeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü sağlık turizminde Türkiye’nin önemli avantajları arasındadır.

İmplant destekli sabit ve hareketli protezler

Dental implantlar, günümüzde dişhekimliğinin en önemli ve gelişime açık kategorisinde yer almaktadır. Artık implant tedavisinin alternatif olarak önerilmediği bir tedavi planlaması modern bir klinik için olmazsa olmazdır.

Sabit tedavilerin, hasta tarafından daha kolay benimsendiği, daha rahat kullanıldığı düşünülecek olursa, dental implantlar, bunun sağlanmasında en önemli araçlardır.

Mersin Akamer’de implant tedavisi yaptırmayı düşünmeniz durumunda,. tedaviniz , koşullara bağlı olarak tek aşamalı, ya da iki aşamalı olabilir. Tedavinin maliyeti hakkında ön bilgiye, kurumumuzun filminizi incelemesiyle sahip olabileceksiniz. Kurumumuz, tedavinizde kullanılacak olan dental implantın size uluslar arası tanınırlığı olan ürün pasaportunu vermeyi taahhüt etmektedir.

Koşulların uygun olduğu vakalarda, tedavi implantların yapılmasının hemen ardından tamamlanabileceği gibi, iki aşamalı da yapılabilmektedir. Bu durumda, implantlarınız yapıldıktan sonra ülkenize dönebilir, 6-12 haftalık bekleme süreçlerinin ardından doktorunuza yeniden gelerek tedavinizi tamamlayabilirsiniz.

Neden Türkiye?

 • Özel Sağlık sektöründeki hızlı gelişme
 • Yüksek ve modern teknolojik cihazların varlığı
 • Kaliteli sağlık hizmeti ve tedavide sağlanan iyi sonuçlar
 • Sıcakkanlılık, misafirperverlik ve farklı kültürlere hoşgörülü yaklaşım
 • Kısa bekleme süreleri
 • Benzer standartlardaki Avrupa - Amerika ülkelerine göre ucuz tedavi ücretleri
 • Neden MERSİN?

 • Türkiye'nin bu konuda sunduğu fırsatları bünyesinde barındırması
 • Çukurova bölgesindeki komşu kentlere oranla iklimsel ve çevresel avantajları
 • Yeterli sağlık tesisleri ve otellere sahip olması
 • Yurtdışından gelecek hastalara İstanbul, Antalya, İzmir'e göre daha ucuz hizmet sunma imkanına sahip olması